Disclaimer

Website: www.maaike-ursem.nl

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. Deze disclaimer is ook van toepassing op aangesloten en doogestuurde domeinnamen die linken naar deze website zoals: www.maaike-ursem.nl

Gebruik van informatie

Maaike Ursem (gewichtsconsulente) streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Maaike Ursem (gewichtsconsulente) niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Maaike Ursem (gewichtsconsulente) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Maaike Ursem (gewichtsconsulente) en de gebruiker van de website ontstaan. 

E-mail

Maaike Ursem (gewichtsconsulente) garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Maaike Ursem (gewichtsconsulente) te corresponderen, accepteert u dit risico. 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Maaike Ursem (gewichtsconsulente) heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Maaike Ursem (gewichtsconsulente) aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Maaike Ursem (gewichtsconsulente) zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Maaike Ursem (gewichtsconsulente) daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.